Pasaulinės CBD, kaip maisto papildo, reguliavimo tendencijos

Šiame straipsnyje nagrinėjamos kanabidiolio (CBD), kaip maisto produktų ir maisto papildų sudedamosios dalies, naudojimo reguliavimo tendencijos ir pateikiamos gairės įmonėms, kaip laikytis dabartino reguliavimo nuostatų, bei aptariame jų kryptį ateityje. Straipsnyje taip pat aptariamas dabartinio reguliavimo sudėtingumas bei dėl jo kylantys iššūkiai, su kuriais susiduria CBD produktų gamintojai, apibūdinamos galimybės pateikti maisto produktus ir maisto papildus, kurių sudėtyje yra CBD, viso pasaulio rinkoms.

Pasaulinės CBD kaip maisto papildo reguliavimo tendencijos | HempoStraipsnio turinys


  Įvadas

  Kanabidiolis yra vienas iš kanapių augaluose randamų natūralių kanabinoidų. Sėjamosios kanapės Cannabis sativa L. (C. sativa) augale yra daug kanabinoidų, iš kurių labiausiai paplitę yra delta-9-tetrahidrokanabinolis (THC) ir CBD.

  Iš kanapių gauti CBD ingredientai, įskaitant augalo ekstraktus ar izoliatus, tapo itin populiaria maisto produktų, gėrimų ir maisto papildų sudedamąja dalimi dėl labai mažo THC (psichoaktyvaus augalo junginio) kiekio ir deklaruojamos naudos sveikatai, susijusios su streso mažinimu, nuotaikos gerinimu ir pan. CBD ingredientų galima rasti įvairiuose produktuose, pavyzdžiui, aliejuose, konditerijos gaminiuose, gėrimuose ar maisto papilduose.

  Pranešama, kad kanapių ir CBD rinka yra viena sparčiausiai augančių produktų kategorijų pasaulyje. Prie šio spartaus augimo prisidėjo tai, kad kanapės buvo priskirtos prie legalių žemės ūkio produktų - jos buvo skatinamos auginti dėl jų naudos aplinkai, o neseniai priimti teisiniai sprendimai leidžia CBD laikyti galimu maisto produktų ingredientu.

  Visgi, kanapių ir CBD, kaip maisto ingredientų, teisinis statusas keliose pasaulio rinkose (šalyse) nustatytas neseniai. Kai kuriais atvejais yra specialių reglamentų ir gairių, kuriose nustatytos aiškios CBD naudojimo maiste ir maisto papilduose sąlygos. Kitais atvejais dar reikia atlikti saugos vertinimą, kad būtų galima teisėtai prekiauti produktais, kurių sudėtyje yra iš kanapių gautų CBD ingredientų. Daugelyje kitų šalių CBD ingredientai maisto produktuose ir gėrimuose vis dar neleidžiami arba jų naudojimas yra labai ribojamas.

  Abejonės dėl CBD kaip maisto sudedamosios dalies reglamentavimo yra susijusios su maisto sauga ir visuomenės sveikata, daugiausiai dėl galimo THC buvimo. Taip pat susirūpinimą kelia CBD produktų, kurių deklaruojama nauda sveikatai turi būti moksliškai pagrįsta, rinkodara.

  Šia prasme saugos vertinimų rezultatai galėtų prisidėti prie tolesnio maisto produktų, kurių sudėtyje yra iš kanapių gautų CBD ingredientų, komercializavimo ir paskatinti kitas šalis pasekti tai jau padariusių pavyzdžiu ir taip pat reglamentuoti jų naudojimą.

  Atsižvelgdamos į dabartinę reguliavimo padėtį ir tendencijas, susijusias su CBD kaip maisto ingredientu, įmonės turi žinoti svarbiausius reikalavimus ir sąlygas, kad kurdamos rinkodaros strategijas galėtų apžvelgti jų laukiančius iššūkius bei įvertinti galimybes.


  CBD klasifikacija tarptautinėje teisėje

  1961 m. priimta ir 1972 m. iš dalies pakeista Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija į kontroliuojamų medžiagų sąrašus įtraukė kanapes - t.y. bet kurį kanapių genties augalą - ir tam tikrus iš kanapių gautus produktus. Tai apima I sąrašą, skirtą "narkotikams, kuriems taikomos visos narkotikams taikomos kontrolės priemonės", ir IV sąrašą, skirtą "narkotikams, kuriems taikomos visos į I sąrašą įtrauktiems narkotikams taikomos kontrolės priemonės ir papildomos specialios kontrolės priemonės". Nors konvencija netaikoma kanapių auginimui pramoniniais (pvz., pluošto ir sėklų) ar sodininkystės tikslais, šalys, kurios leidžia auginti kanapes, privalo priimti kontrolės priemones, kurios laikomos būtinomis, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui.

  Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2018 m. birželio mėn. paskelbė ataskaitą, kurioje padarė išvadą, kad nėra jokių įrodymų, jog su gryno CBD vartojimu būtų susijusios kokios nors visuomenės sveikatos problemos. Be to, 2019 m. sausio mėn:

  • kanapės ir kanapių derva turėjo būti išbrauktos iš 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašo.
  • Kanapių ekstraktai ir tinktūros turėjo būti išbraukti iš 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašo.
  • Prie 1961 m. Konvencijos I sąrašo įrašo, skirto kanapėms ir kanapių dervai, turėjo būti pridėta tokia išnaša: "Preparatai, kurių sudėtyje yra daugiausia kanabidiolio ir ne daugiau kaip 0,2 % THC, tarptautiniu mastu nekontroliuojami."

  63-ioji KND sesija, balsuodama už kanapių ir kanapių dervos išbraukimą iš IV sąrašo, balsavo prieš kitas dvi rekomendacijas. Po šio balsavimo kanapių ekstraktai ir tinktūros lieka tarptautiniu mastu kontroliuojamų medžiagų sąraše, o CBD preparatams, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,2 %, netaikomos išimtys.

  Šiuo atžvilgiu pagrindinis klausimas buvo, kokiu mastu šis sprendimas turės įtakos konvencijų aiškinimui, kurį, svarstydamos CBD klasifikavimą, atliks reguliavimo institucijos visame pasaulyje.

  CBD maisto produktuose: tendencijos pagal regionus

  Azijoje, Europoje, Lotynų Amerikoje, Šiaurės Amerikoje ir Okeanijoje yra įvairių pavyzdžių, kaip galima prekiauti maisto produktais ir maisto papildais, kurių sudėtyje yra kanapių kilmės CBD sudedamųjų dalių.

  Azija

  CBD, esančio maisto produktuose ir maisto papilduose, rinkodaros taisyklės šiame regione yra ribotos. Kai kuriais atvejais reikalaujama laikytis teigiamų arba neigiamų medžiagų, skirtų naudoti maisto produktuose arba ne vaistams, sąrašų, kaip nurodyta toliau: 

  • Japonijoje apdorotos C. sativa sėklos įtrauktos į "ne vaistų sąrašą". CBD aliejus, išgautas iš subrendusio kanapės stiebo ir sėklų, nelaikomas kanapėmis. Atsižvelgiant į tai, CBD produktų, pavyzdžiui, CBD aliejaus, kuriame nėra THC, importas būtų leidžiamas pagal 1999 m. Sveikatos, darbo ir gerovės ministerijos paskelbtas gaires. Chemiškai susintetinto CBD importas taip pat būtų leidžiamas, jei importuotojas įrodo, kad tai nėra kanapės.

  Kinijoje subrendusios C. sativa sėklos nuo seno vartojamos kaip tradicinė medicina (virškinimo sveikatai) ir maistas. Jos buvo įtrauktos į pirmąją 2002 m. Kinijos valdžios institucijos išleistą "botaninių ingredientų, pripažintų tinkamais naudoti maistui ir medicinoje, sąrašo" partiją. Kita vertus, dar neaišku, ar neseniai į draudžiamų ingredientų ir kosmetikos žaliavų sąrašus įtrauktos keturių rūšių su kanapėmis susijusios žaliavos, įskaitant CBD, gali turėti įtakos tolesniems draudimams, susijusiems su jų naudojimu kitose produktų kategorijose.

  • Pietų Korėjoje kanapių sėklas taip pat leidžiama naudoti kaip maisto ingredientą, jei yra visiškai pašalintas jų lukštas (pažiedės ir išorinis epidermis).
  • Honkonge CBD, kuriame nėra THC, nepatenka į Pavojingų narkotikų potvarkio taikymo sritį, todėl jį leidžiama naudoti maisto produktuose.
  • Pietryčių Azijoje, Tailande, šių metų pradžioje priimtas reglamentas, kuriuo siekiama skatinti ir plėtoti kanapių ekonominę kultūrą. CBD aliejų, pagamintą tik iš kanapių sėklų, leidžiama naudoti maisto produktuose ir maisto papilduose. Reglamente nustatytos aiškios kanapių arba C. sativa sėklų, kanapių sėklų aliejaus, kanapių sėklų baltymų naudojimo įvairiose maisto produktų kategorijose, įskaitant maisto papildus, sąlygos ir didžiausios leistinos THC ir CBD koncentracijos ribos.

  Europa

  Naujausi tarptautinių organizacijų ir Europos teismų sprendimai prisidėjo prie pokyčių vertinant CBD kaip maisto produktą ar net “naująjį maistą”. 2020 m. spalį Europos Komisija paskelbė savo preliminarią nuomonę dėl CBD, kurią galima apibendrinti taip:

  • CBD, išgaunamas iš kanapių augalų žydinčių ir vaisinių viršūnių, patenka į JT konvencijos I sąrašą (t. y. "kanapių ekstraktai ir tinktūros"), todėl yra laikomas narkotine medžiaga ir nepatenka į Europos Sąjungos (ES) maisto produkto apibrėžtį.
  • Sintetinis CBD nepatenka į JT konvencijos taikymo sritį, nes jis nėra gaminamas iš augalo, todėl gali būti laikomas "maistu".
  • Tais atvejais, kai CBD nepatenka į JT konvencijos taikymo sritį, produktai patenka į ES naujų maisto produktų reglamento taikymo sritį.

  Visgi, ES Teisingumo Teismas 2020 m. lapkričio mėn. byloje C-663/1812 nusprendė, kad "valstybė narė negali uždrausti prekiauti kitoje valstybėje narėje teisėtai pagamintu CBD, kai jis išgaunamas iš viso sėjamosios kanapės (Cannabis sativa) augalo, o ne tik iš jo pluošto ir sėklų". Savo sprendime teismas pažymėjo, kad:

  • CBD negali būti laikomas "narkotine medžiaga".
  • Siekiant apibrėžti sąvokas "narkotikas" arba "narkotinė medžiaga", ES teisėje remiamasi dviem JT konvencijomis - Psichotropinių medžiagų konvencija ir Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija.
  • Pirmojoje konvencijoje CBD neminimas, ir nors tiesa, kad pažodžiui aiškinant pastarąją konvenciją jis galėtų būti priskirtas prie narkotikų, kadangi tai yra kanapių ekstraktas, toks aiškinimas prieštarautų bendrajai tos konvencijos dvasiai ir jos tikslui apsaugoti "žmonijos sveikatą ir gerovę".
  • Remiantis dabartinėmis mokslo žiniomis, neatrodo, jog CBD turėtų kokį nors psichotropinį poveikį ar žalingą poveikį žmogaus sveikatai, priešingai nei THC.

  Atsižvelgdama į teismo sprendimą, Europos Komisija peržiūrėjo savo preliminarų vertinimą ir 2020 m. gruodžio mėn. pateikė išvadą, kad "kanabinoidai neturėtų būti laikomi narkotikais, kaip apibrėžta 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąraše. Tai reiškia, kad kanabinoidai gali būti laikomi maistu.”

  Maisto produktams ir sudedamosioms dalims, patenkančioms į ES naujų maisto produktų reglamento taikymo sritį, reikalingas išankstinis patvirtinimas. Šiame reglamente "naujas maisto produktas" apibrėžiamas kaip bet koks maisto produktas, kuris iki 1997 m. gegužės 15 d., kai įsigaliojo pirmasis reglamentas dėl naujų maisto produktų, ES nebuvo plačiai naudojamas žmonių maistui.  Tik tie nauji maisto produktai, kurie yra leidžiami ir įtraukti į ES leidžiamų naujų maisto produktų teigiamą sąrašą, gali būti tiekiami ES rinkai kaip tokie arba naudojami maisto produktuose ar ant jų, laikantis jame nustatytų naudojimo sąlygų ir ženklinimo reikalavimų. Kad būtų priimtas sprendimas dėl leidimo naudoti naują maisto produktą ar jo sudedamąją dalį, Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) turi atlikti saugos vertinimą.

  Atsižvelgiant į visa tai, kyla klausimas, ar CBD produktai patenka į ES naujų maisto produktų reglamento taikymo sritį ir kokiu mastu. Pagal ES naujų maisto produktų katalogą - neprivalomą dokumentą, kuriame išvardijami įvairūs maisto produktai, atsižvelgiant į jų "naujumo" statusą:

  • "C. sativa kanapių auginimas leidžiamas, jei jos yra registruotos ES Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge, o THC kiekis jose neviršija 0,2 %. Kai kurie produktai, gauti iš Cannabis sativa augalo ar jo dalių, pavyzdžiui, sėklos, sėklų aliejus, kanapių sėklų miltai ir nuriebalintos kanapių sėklos, jau anksčiau buvo vartojami ES, todėl jie nėra nauji. Kiti konkretūs nacionaliniai teisės aktai gali riboti šio produkto, kaip maisto produkto ar maisto sudedamosios dalies, pateikimą rinkai kai kuriose valstybėse narėse, dėl to svarbu pasiteirauti nacionalinių kompetentingų institucijų.
  • "Kanapių augale yra daug kanabinoidų, o labiausiai paplitę yra šie: THC ir CBD.  Nepažeidžiant naujų maisto produktų kataloge pateiktos informacijos apie C. sativa įrašą, C. sativa ekstraktai ir išvestiniai produktai, kurių sudėtyje yra kanabinoidų, laikomi naujais maisto produktais, nes nėra įrodyta jų vartojimo istorija. Tai taikoma ir patiems ekstraktams, ir bet kokiems produktams, į kuriuos jie dedami kaip sudedamoji dalis (pvz., kanapių sėklų aliejus). Ši nuostata taip pat taikoma kitų augalų ekstraktams, kurių sudėtyje yra kanabinoidų. Sintetiniu būdu gauti kanabinoidai yra laikomi naujuoju maistu.”

  Atsižvelgiant į tai, nors tam tikros kanapių dalys nelaikomos naujomis, Europos Komisija šių metų gegužės mėn. dar kartą paaiškino, kad:

  2019 m. ES valstybės narės laikėsi nuomonės, kad negalima įrodyti, jog iki 1997 m. gegužės 15 d. CBD buvo vartojamas žmonių maistui, todėl jam turėtų būti taikomas Naujų maisto produktų reglamentas. Ši pozicija buvo įrašyta į Naujų maisto produktų katalogą.

  CBD turėtų būti laikomas "naujuoju maistu" ir jam turi būti taikomas leidimų išdavimo prieš pateikiant rinkai procesas. Iki šiol ES dar nė vienam CBD produktui nebuvo autorizuotas kaip naujas maisto produktas.

  Verta paminėti, kad įmonės individualiai arba konsorciume per Europos pramoninių kanapių asociaciją pateikė keletą paraiškų dėl naujų maisto produktų, susijusių su CBD. Jos buvo sustabdytos dėl Europos Komisijos preliminaraus vertinimo, tačiau atlikusi peržiūrą ji taip pat patvirtino, kad esamos paraiškos dėl naujų maisto produktų, susijusių su CBD, gali būti atnaujintos, nes tikrinamas jų pagrįstumas. Pagal ES reglamentą dėl naujų maisto produktų Europos Komisija ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškų galiojimo patikrinimo perduos galiojančias paraiškas EFSA, kuri galėtų pakeisti savo nuomonę per 9 mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos.

  Kol vyksta šis procesas, atrodo, kad ES valstybės narės kanapių ir CBD naudojimą maisto produktuose taiko ir aiškina nenuosekliai, ypač jei atsižvelgsime į tai, kad THC ribos maisto produktuose jose gali skirtis.

  Jungtinė Karalystė

  2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė tapo trečiąja šalimi, išstojusia iš ES, ir nuo tada jai nebetaikoma ES teisė, išskyrus Šiaurės Airiją. Pagal JK ir ES susitarimą bet kuri įmonė, siekianti Šiaurės Airijoje prekiauti maisto produktais ir maisto papildais, kurių sudėtyje yra CBD, privalo laikytis ES teisės reikalavimų ir procedūrų. JK teisė taikoma visais atvejais, kai CBD turinčiais maisto produktais ir maisto papildais prekiaujama Anglijoje, Velse arba Škotijoje. Už maisto saugą Anglijoje ir Velse atsakinga vyriausybinė institucija - Maisto standartų agentūra (FSA), o Škotijoje - Maisto standartų agentūra (FSS). FSA nuomone, CBD ekstraktai patenka į JK naujų maisto produktų reglamentavimo sritį. FSA reikalauja, kad CBD pramonė pateiktų FSA paraiškas dėl naujų maisto produktų patvirtinimo.

  Atsižvelgdama į CBD turinčių maisto produktų ir maisto papildų paplitimą JK rinkoje, FSA laikėsi kitokio požiūrio ir, priešingai nei ES, leidžia įmonėms toliau prekiauti CBD produktais, kurie jau yra parduodami 2020 m. vasario 13 d., kai agentūra paskelbė galutinę paraiškų dėl naujų maisto produktų pateikimo datą. Šiais produktais gali būti toliau prekiaujama, jeigu jie yra saugūs, tinkamai paženklinti, juose nėra THC ar kitų medžiagų, kurioms taikomi narkotikus reglamentuojantys teisės aktai, ir jeigu jie yra susiję su iki 2021 m. kovo 31 d. pateikta naujų maisto produktų paraiška, kuri vėliau buvo patvirtinta.

  FSS nusprendė kitaip - ji neleidžia Škotijos rinkoje pardavinėti ingredientų, priskiriamų naujiems maisto produktams, kol jie nebus visiškai patvirtinti, tačiau paraiškos turėtų būti teikiamos FSA, nereikalaujant teikti atskiros paraiškos FSS.

  2021 m. balandį FSA paskelbė Anglijoje ir Velse parduodamų CBD maisto produktų, kuriuos turėtų būti leidžiama tiekti rinkai, kol bus priimtas sprendimas dėl jų autorizacijos, sąrašą. Šis sąrašas padalytas į dvi dalis, į kurias įtraukti produktai, susiję su paraiškomis, kurios:

  • Arba buvo patvirtintos ir buvo pereita prie saugos vertinimo; 
  • Arba yra "sustabdytos”, nes pareiškėjai yra pateikę tvirtus planus užbaigti rizikos vertinimą, tačiau dar nepateikė visos informacijos, reikalingos procesui tęsti.

  Šveicarija

  Šveicarijos įstatymai leidžia naudoti CBD maiste ir maisto papilduose. Viena vertus, maisto produktai, kurių sudėtyje yra kanabinoidų, pavyzdžiui, CBD, ir C. sativa ekstraktai bei dariniai, kurių sudėtyje yra kanabinoidų (pvz., kanapių sėklų aliejus su CBD, maisto papildai su CBD), laikomi naujais maisto produktais. Todėl, prieš pradedant jais prekiauti, jie turi būti licencijuoti Šveicarijos valdžios institucijų arba autorizuoti Europos Komisijos.

  Kita vertus, produktai, gauti iš C. sativa arba iš augalo dalių, kurie iki 1997 m. gegužės 15 d. ES buvo dokumentuoti kaip saugūs ir dideliu mastu naudojami žmonių maistui, Šveicarijoje nelaikomi naujais maisto produktais. Tai visų pirma taikoma kanapių sėkloms, kanapių sėklų aliejui, kanapių sėklų miltams ir nuriebalintoms kanapių sėkloms. Be to, Šveicarijoje žolelių arbata, gauta iš sėjamosios kanapės C. sativa lapų, nelaikoma nauju maisto produktu. Pastaroji gali būti naudojama maisto produktams aromatizuoti be licencijos. Būtina sąlyga - žolelių arbata turi būti naudojama kaip vandeninis užpilas ir jokia kita forma (pvz., koncentruota arba kaip sirupas). 

  Šveicarijos įstatymuose taip pat numatytos aiškios CBD ženklinimo taisyklės ir leistinas THC kiekis maisto produktuose.

  Lotynų Amerika

  Nors Lotynų Amerikos regione kanapių pramoninis naudojimas ar kanapių naudojimas gydymui yra reglamentuojamas, Urugvajus ir Ekvadoras priėmė specialų kanapių sėklų baltymų ir CBD naudojimo maisto produktuose reglamentavimą.

  Urugvajus. Dekretu Nr. 19/2020 pakeistas Nacionalinis bromatologinis reglamentas, kad maisto produktuose būtų leidžiama naudoti kanapių sėklų baltymus, gautus iš C. sativa veislės pramoninių kanapių sėklų ar riešutų, perdirbant likusį aliejaus ekstrakcijos produktą, kurio didžiausia THC koncentracija miltelių pavidalo sudedamojoje dalyje neviršija 10 mg/kg24.

  Ekvadoras. Perdirbtuose maisto produktuose ir maisto papilduose kaip sudedamoji dalis gali būti naudojamos visos nepsichoaktyviųjų kanapių ar kanapių dalys arba nepsichoaktyviųjų kanapių ar kanapių dariniai, kurių THC koncentracija galutiniame produkte yra mažesnė nei 0,3 %. Nepsichoaktyviosios kanapės ar kanapės apibrėžiamos kaip sudarytos iš aliejų, dervų, tinktūrų, neapdorotų ekstraktų ar kitų technologinių naujovių, gautų iš nepsichoaktyviųjų kanapių ar kanapių, kuriose THC koncentracija yra mažesnė nei 1 %, įskaitant kanabinoidus, izomerus, rūgštis, terpenus, druskas ir izomerų druskas, naudojamas arba skirtas naudoti kaip žaliava galutiniam produktui gaminti.

  Šiaurės Amerika

  Kanada. 2019 m. iš dalies pakeitus Kanados kanapių įstatymą, valgomąsias kanapes, įskaitant perdirbtus kanapių maisto produktus - iš lukštentų kanapių sėklų, kanapių sėklų aliejaus, baltymų koncentrato ir skrudintų kanapių sėklų - leidžiama parduoti vartojimo tikslais. Kanapių maisto produktuose turi būti mažiau nei 10 μg/g THC. Daugumai su kanapėmis susijusios veiklos rūšių Kanapių įstatymas netaikomas ir jos kontroliuojamos pagal Pramoninių kanapių taisykles.

  Maisto papildai Kanadoje priskiriami prie natūralių sveikatos produktų (NHP). Pagal NHP taisykles, galima naudoti tik ribotas kanapių ar kanapių augalų dalis. NHP gali būti tik tos kanapių ir kanapių augalų dalys, kurios pagal Kanapių įstatymą nelaikomos kanapėmis arba kurioms šis įstatymas netaikomas. Tai apima:

  • negyvybingos sėklas,
  • kanapių sėklų darinius, atitinkančius Pramoninių kanapių taisykles,
  • subrendusius stiebus, kuriuose nėra lapų, žiedų, sėklų, šakų ir pluošto iš tokių stiebų.

  Į tokius produktus neleidžiama sąmoningai pridėti fitokanabinoidų.

  Jungtinės Amerikos Valstijos. Žemės ūkio tobulinimo įstatymu, dar vadinamu 2018 m. žemės ūkio įstatymo projektu, kanapės legalizuotos kaip žemės ūkio prekė, kurioje THC koncentracija neviršija 0,3 %. Nuo to laiko JAV rinkoje labai padaugėjo CBD turinčių maisto produktų ir maisto papildų. Nepaisant to, Maisto ir vaistų administracija (FDA) nesiėmė priemonių reguliuoti CBD.

  FDA nuolat skelbė, kad CBD negali būti teisėtai parduodamas maisto produktuose ir maisto papilduose, nes kanapių kilmės junginys pirmiausia buvo tiriamas kaip vaistas. Kartu pripažindama, kad CBD dabar yra plačiai prieinamas - agentūra pareiškė, kad CBD ir daugelio kitų kanapių kilmės junginių saugumo profilis vis dar menkai suprantamas, todėl jai reikia geresnių duomenų, kad būtų galima priimti moksliškai pagrįstus sprendimus.

  FDA ėmėsi vykdymo užtikrinimo veiksmų ir išsiuntė įspėjamuosius laiškus bendrovėms dėl CBD naudojimo jų produktuose. Visgi, panašu, kad tokie įspėjamieji laiškai daugiausia buvo skirti įmonėms, kurios, reklamuodamos savo produktus, dalijasi nepagrįstus teiginiais apie CBD sveikatingumą ar gydomąsias savybes.

  Tuo tarpu, dėl federalinių taisyklių trūkumo, kelios valstijos, pavyzdžiui, Niujorkas, Teksasas ir Virdžinija, pastaruoju metu pateikė savo taisykles dėl CBD ar kanapių ekstraktų naudojimo maisto produktuose ir maisto papilduose, taip dar labiau apsunkindamos rinkos reguliavimą.

  Federaliniu lygmeniu JAV Kongrese pateikti keli įstatymų projektai, kuriais leidžiama naudoti kanapes ir iš kanapių gautą CBD kaip maisto ir maisto papildų sudedamąją dalį. Pavyzdžiui, šių metų balandį Atstovų rūmuose buvo pateiktas įstatymo projektas H.R.84130, kuris sako, jog "siekiama, kad kanapės, iš kanapių gautas kanabidiolis ir bet koks kitas iš kanapių gautas ingredientas būtų teisėtai naudojami pagal Federalinį maisto, vaistų ir kosmetikos įstatymą kaip maisto papildų sudedamoji dalis ir kitais tikslais". Be to, gegužės mėnesį Senate buvo pateiktas įstatymo projektas S.169831, kuris sako, kad  "leidžiama naudoti kanapių kilmės kanabidiolį ir kanapių kilmės kanabidiolio turinčias medžiagas maisto papilduose ir maisto produktuose".

  Nepaisant šių federalinio lygmens iniciatyvų, pramonės atstovai ir toliau kreipiasi į FDA su prašymais atlikti CBD saugos vertinimą ir reglamentuoti jį kaip maisto ir maisto papildų sudedamąją dalį.

  Okeanija

  2017 m. transatlantiniai Australijos ir Naujosios Zelandijos ministrai patvirtino Australijos ir Naujosios Zelandijos maisto standartų kodekso pakeitimą, kuriuo leidžiama parduoti mažai THC turinčių kanapių - C. sativa - sėklas kaip žmonėms vartoti skirtą maisto produktą ar sudedamąją dalį, jei sėklose ar ant jų yra tik natūraliai esančių kanabinoidų. Kad tai įvyktų, reikėjo įgyvendinti tam tikrus kelių maisto ir vaistų reglamentų pakeitimus, kurie įsigaliojo 2018 m. lapkričio mėn. Iš dalies pakeistose nuostatose nustatytos aiškios kanapių sėklų, įskaitant ekstraktus, aliejų ir gėrimus, naudojimo sąlygos, nustatant didžiausias THC ir CBD ribas.

  Apibendrinimas

  Kanapių augalo C. sativa ir augalo dalių, tokių kaip sėklos, sėklų aliejus, kanapių sėklų miltai, kanapių sėklų baltymai ir pan., taip pat CBD maistinis statusas gan plačiai pripažįstamas įvairiose pasaulio vietose, tačiau šio statuso reguliavimas vis dar išlieka sudėtingas.

  Viena vertus, yra skirtingi reglamentai ir kriterijai, susiję su augalo dalimis, kurios laikomos maisto sudedamosios dalies šaltiniu, taip pat dėl ​​didžiausių sudedamosios dalies arba galutinio produkto THC kiekio ribų. Kita vertus, yra didelių skirtumų, kaip nacionalinės institucijos aiškina ir taiko galiojančias taisykles, susijusias su izoliuotu CBD, pilno spektro CBD ir sintetiniu CBD.

  Dabartinėmis aplinkybėmis akivaizdu, kad rinkos augimą daugiausia lėmė produktų, kurių sudėtyje yra CBD, pardavimas internetu. Atrodė, kad didesnės maisto ir maisto papildų įmonės lauks tolesnio reguliavimo iššūkių išaiškinimo ir vykdomų saugos vertinimų rezultatų, tačiau jau atsiranda pavyzdžių, kai tarptautiniai ingredientų tiekėjai vis aktyviau domisi ir iš kanapių pagamintais ingredientais, įskaitant ir CBD. Atsižvelgiant į tai, ši tendencija ilgainiui gali suaktyvinti didžiausių įmonių, turinčių galimybes šturmuoti pasaulines rinkas, įsitraukimą.

  Apibendrinant galima teigti, jog įmonėms itin svarbu neatsilikti nuo šios nuolat besikeičiančios reguliavimo aplinkos, kad jos galėtų kurti ir įgyvendinti sėkmingas rinkodaros strategijas bei tinkamai įvertinti savo verslo ateities perspektyvas.

  Dažnai užduodami klausimai

  Ką reiškia sąvoka "naujasis maistas" ir kaip tai susiję su CBD?

  Europos Sąjungoje "naujuoju maistu" yra laikomi maisto produktai, kurie iki 1997 m. nebuvo plačiai vartojami. Remiantis Europos Komisijos direktyva, CBD yra priskiriamas naujų maisto produktų kategorijai, todėl jis negali būti vartojamas kaip maisto papildas.

  Kokios yra pasaulinės CBD kaip maisto papildo reguliavimo tendencijos?

  Nors daugelyje Europos Sąjungos valstybių CBD yra legalus, CBD reguliavimas skirtingose pasaulio šalyse iš tiesų skiriasi. Pavyzdžiui, Europoje CBD produktai gali būti klasifikuojami tik kaip "naujasis maistas" (tai reiškia, jog jie negali būti vartojami kaip maisto papildas), o JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) teigia, kad CBD teisėtai negali būti pardavinėjamas įvairiuose maisto produktuose ir maisto papilduose.

  Kokie yra pagrindiniai iššūkiai, susiję su CBD kaip maisto papildo reguliavimu?

  Pagrindiniai iššūkiai apima nedidelio kiekio THC buvimą CBD produktuose, CBD produktų saugumo ir deklaruojamos naudos sveikatai mokslinį pagrindimą, taip pat skirtingą šalių vyriausybių ir kitų atsakingų institucijų požiūrį į CBD reguliavimą.

  Kokie teisiniai sprendimai neseniai turėjo įtakos CBD kaip maisto papildo reguliavimui?

  Europos Teisingumo Teismo 2020 m. priimtas sprendimas, kuriame nurodyta, jog CBD negali būti laikomas "narkotine medžiaga" bei Europos Komisijos sprendimas CBD laikyti "naujuoju maistu".

  Kokia yra leistina THC riba maisto produktuose / CBD produktuose, savo sudėtyje turinčiuose CBD?

  Leistina THC riba maisto produktuose su CBD / CBD produktuose skiriasi priklausomai nuo šalies. Pavyzdžiui, daugelyje Europos šalių yra nustatyta, kad THC kiekis negali viršyti 0,2%, tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių reglamentų.