Hempo parduotuvės taisyklės

1. BENDROJI DALIS

1.1. Hempo Ltd, įmonės kodas 14645811, registracijos adresas Office 4, 219 Kensington high street, Kensington, London, Anglija, W8 6BD (toliau vadinama - Pardavėjas) interneto parduotuvėje (toliau vadinama - Parduotuvė) prekyba ir su ja susiję procesai vykdomi remiantis šioje skiltyje nurodytomis prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau vadinama - Taisyklės).

1.2. Klientas prieš užsiregistruodamas arba atlikdamas prekių užsakymą, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir užsakymo langelyje pažymėti varnele, kad su jomis sutinka.

1.3. Suformavęs užsakymą Klientas, tampa Parduotuvės klientu (toliau vadinama - Klientas) ir besąlygiškai įgyja Taisyklėse nurodytas teises ir pareigas.

1.4. Pardavėjas, vadovaudamasis į LR teisės aktais, turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėjęs Kliento, savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujosios Taisyklės įsigalioja nuo tos dienos, kai jos yra patalpinamos Parduotuvėje. Kliento užsakymai, kurie buvo pateikti iki Taisyklių pakeitimo, vykdomi vadovaujantis tuo metu galiojančiomis Taisyklėmis.

1.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti Kliento teises ir/ar panaikinti jo registraciją, jeigu Klientas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir neatlygina Klientui jo patirtos žalos, kuri atsirado dėl Taisyklėse nurodytų sąlygų nesilaikymo.

2. KLIENTO ASMENS DUOMENYS

2.1. Vartotojas gali (bet neprivalo) užsiregistruoti Pardavėjo interneto svetainėje (www.hempo.lt), registracijos metu pateikdamas nurodytus asmens duomenis.

2.2. Klientas besąlygiškai sutinka, kad Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra (nepažeisdamas LR teisės aktų), tvarkyti Kliento asmens duomenis, Taisyklėse nurodytais atvejais bei tikslais.

2.3. Kliento registracija interneto svetainėje patvirtinama automatiškai, o Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu yra atsiunčiamas laiškas, patvirtinantis sėkmingą registraciją.

2.4. Pardavėjas patvirtina ir pareiškia, jog Kliento asmeniniai duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui, bei analitiniais/techniniais/komerciniais tikslais, siekiant gerinti Parduotuvės teikiamų paslaugų kokybę.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja niekam neatskleisti Kliento asmeninių duomenų ir su jo užsakymu susijusios informacijos, išskyrus Pardavėjo partnerius, kurie teikia prekių pristatymo ar kitas paslaugas, kurios yra susijusios su Kliento užsakymu. Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleisti LR teisėsaugos institucijoms, įstatymų numatytais atvejais.

2.6. Klientas įsipareigoja saugoti savo asmeninius duomenis, kuriuos naudoja prisijungimui prie Parduotuvės ir privalo niekam jų neatskleisti. Pažeidęs šią Taisyklių nuostatą, Klientas prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę ir pasekmes tenka. Tuo atveju jeigu Klientas sužino apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, jisai privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento prašymą, kuo įmanoma greičiau ištrina Kliento asmeninę paskyrą Parduotuvėje.

2.7. Pardavėjas užtikrina jog imsis visų įmanomų ir nuo jo priklausančių veiksmų, siekdamas užtikinti Kliento pateiktų duomenų apsaugą ir saugumą.

Išsamiau apie renkamus duomenis ir jų apsaugą, skaitykite čia - 'Privatumo politika'.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Visų prekių kainos nurodytos Parduotuvėje yra su pridėtinės vertės mokesčiu.

3.2. Pristatymo kainos yra fiksuoto dydžio, apie jų sąlygas galite pasiskaityti čia 'Prekių pristatymas'.

3.3. Klientas už prekes ir pristatymą sumoka iš anksto,- atsiskaitymui naudojama 'PaySera' įmokų surinkimo sistema, kuri yra patikima, saugi ir pripažinta, bei naudojama visame pasaulyje.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis, reikalingus tinkamam atsiskaitymui už prekes, tačiau neprisiima atsakomybės dėl galimų banko klaidų ir su tuo galimai kylančių nuostolių. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų atliekant užsakymą ir/arba atsiskaitymą (pvz. klaidingo banko sąskaitos duomenų įvedimo) ir su tuo atsiradusių nuostolių.

4. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

4.1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui prilyginama: Kliento užsakymo patvirtinimas; Klientui pateikus užsakymą, prieš tai patvirtinus jog yra susipažinęs ir sutinka su Taisyklėmis. Nuo to momento, Klientas įsipareigoja atsiskaityti už prekes ir jas atsiimti/priimti.

4.2. Pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Klientas tinkamai atsiskaito už prekes ir jas gauna.

4.3. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutrūkusia, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių prieš atliekant apmokėjimą, arba Klientui pateikus pagrįstą reikalavimą grąžinti už prekę sumokėtus pinigus (jų dalį), pakeisti prekę į tokią pačią tinkamos kokybės prekę, per protingą terminą pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti pagrįstai nurodytų trūkumų pašalinimo išlaidas, tuo atveju jeigu jas pašalino pats arba trečiųjų asmenų pagalba, o Pardavėjui šį reikalavimą patenkinus.

4.4. Klientui kaskart atliekant naują užsakymą, yra sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS

5.1. Išsirinkę pageidaujamą prekę ir jos savybę (kvapą) spauskite mygtuką "į krepšelį" ir prekė bus patalpinta į Jūsų prekių krepšelį, o Jūs galite toliau rinktis prekes.

5.2. Jeigu šiuo metu kurios nors prekės neturime, prie jos bus parašyta "Išparduota".

5.3. Į krepšelį įdėtas prekes ir jų kiekį galite matyti paspaudus ant "Prekių krepšelis" dešiniajame krašte-viršuje. Jeigu nuspręsite nepirkti kažkurios prekės, esančios krepšelyje, tiesiog paspauskite šalia esantį mygtuką "X" ir prekė bus pašalinta.

5.4. Norėdami padidinti tam tikros prekės skaičių, spauskite ant mėlynomis raidėmis parašyto žodžio "Kiekis" ir pasirinkite norimą skaičių.

5.5. Atlikdami užsakymą, kairėje pusėje matysite kokia yra bendra užsakymo kaina su pristatymu.

5.6. Jeigu dalyvaujate Hempo lojalumo programoje, Jūsų užsakymui gali būti taikoma nuolaida, ją matysite užsakymo apačioje.

6. PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

6.1. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo bendros užsakymo sumos: jeigu prekių suma nesiekia 35 Eur - prekių pristatymo kaina nuo 2,50 iki 3,50 Eur. Tuo atveju jeigu perkate už 35 Eur arba daugiau - pristatymas nemokamas (nemokamą pristatymą turite pasirinkti patys, nes sistema to automatiškai nepadaro). Plačiau apie pristatymą skaitykite čia: 'Prekių pristatymas'.

6.2. Kartu su užsakytomis prekėmis Klientui pateikiama sąskaita-faktūra.

6.3. Užsakymai Parduotuvėje priimami kiekvieną dieną, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.

7. PREKIŲ GARANTIJA

7.1. Pardavėjas pareiškia, jog prekės atitinka keliamus įprastus kokybės reikalavimus. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodytos jos aprašymo dalyje.

7.2. Pardavėjas pareiškia, jog internetinėje Parduotuvėje esančių prekių pakuotės savo išvaizda (spalva, forma ar kitais vizualiniais parametrais) gali skirtis nuo realios prekių išvaizdos.

7.3. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių ir/ar jų pakuotės kokybės pablogėjimą, tuo atveju jeigu Klientas arba kiti asmenys, kuriems Klientas perdavė prekes, jas naudojo ne pagal paskirtį, pažeidė prekių laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo nurodymus.
Jeigu yra matomi prekės įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, Klientas privalo nedelsdamas apie tai raštu informuoti Pardavėja: prekę atsiėmus paštomato terminale - pranešti tą pačią dieną, o prekę atsiimant per DPD kurjerį, apie prekės defektus paminėti priėmimo-perdavimo dokumente ir jos nepriimti.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis LR ūkio ministro įsakymu.

8.2. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio išlaidas įsipareigoja padengti Pardavėjas.

8.3. Prekė nekeičiama ir pinigai negrąžinami, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl to, jog Klientas pažeidė prekės naudojimo ar laikymo taisykles.

8.4. Pardavėjas prekes iš Kliento priima tik tuo atveju, jeigu prekė yra nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos, bei nėra sugadinta, yra pateikiama originalioje ir nesugadintoje pakuotėje. Prekės grąžinimo atveju Klientas privalo pateikti įsigijimo dokumentą.

8.5 Visoms Hempo prekėms yra taikoma 30 dienų prekių grąžinimo garantija kaip tai numato LR įstatymas. Prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos nebuvo išpakuotos ir nėra pažeista jų prekinė išvaizda.

9. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9.1. Klientas turi teisę:
9.1.1 įsigyti parduodamas prekes, už Parduotuvėje nurodytą kainą, Taisyklėse nustatyta tvarka;
9.1.2. atsisakyti sudarytos prekės pirkimo-pardavimo sutarties, apie tai pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Prekės pristatymo dienos, tuo atveju jeigu prekė nebuvo atidaryta, sugadinta arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.

9.2. Klientas įsipareigoja:
9.2.1. naudotis Pardavėjo ir jo Parduotuvės teikiamomis paslaugomis vadovaujantis ir laikantis Taisyklėse išvardintų nuostatų; 9.2.2 niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų;
9.2.3. pateikti prekių užsakymus vadovaujantis Taisyklėse nustatyta tvarka;
9.2.4. atsiskaityti su Pardavėju už prekes, Taisyklėse nustatyta tvarka;
9.2.5. Prieš atliekant užsakymą susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.
9.2.6. Pardavėjo parduodamas prekes naudoti pagal paskirtį t.y. lašinant ant odos (išoriškai).

9.3. Pardavėjas turi teisę:
9.3.1. bet kuriuo metu sustabdyti Parduotuvės veiklą;
9.3.2. atnaujinti, keisti ir taisyti Parduotuvės Taisykles;
9.3.3. keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas;
9.3.4. atšaukti Kliento užsakymą, tuo atveju jeigu Klientas vėluoja atsiskaityti už prekes.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja:
9.4.1. parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka jas pristatyti Klientui;
9.4.2. Klientui suteikti visą būtiną informaciją valstybine kalba, apie parduodamą prekę;
9.4.3. Taisyklėse išvardintomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

9.5. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų tikslumą ir teisingumą.

9.6. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius nuostolius kuriuos patyrė Klientas, nes nesusipažino su šiomis Taisyklėmis arba jų nesilaikė.

9.7. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje trečiųjų šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos turinį bei teisingumą.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Klientas atlikdamas užsakymą arba prisiregistruodamas Parduotuvėje, patvirtina, jog supranta, kad šiame interneto puslapyje (Parduotuvėje) pateikta informacija negali būti laikoma rekomendacijomis gydymui, o Parduotuvėje parduodami kosmetikos gaminiai nėra vaistai skirti gydyti ligas ar jas diagnozuoti.
Visa šioje interneto svetainėje, joje esančiose skiltyse ir tinklaraštyje esanti informacija ir turinys yra autorių asmeninė nuomonė, bei gamintojų, mokslinių tyrimų ar kt. apibendrinta informacija. Šiame interneto puslapyje (Parduotuvėje) pateikta informacija neatstoja dermatologo, gydytojo ar kt. specialisto patarimų ir rekomendacijų. Siekiant suteikti kuo daugiau informacijos apie Hempo produktus, internetiniame puslapyje pateikiami kiekvienos gaminių partijos laboratorinių tyrimų rezultatai.

10.2. Griežtai draudžiama be Parduotuvės savininko raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti jame esantį turinį ir informaciją.

10.3. Šalys įsipareigoja tarpusavyje iškilusius ginčus ir nesutarimus dėl Taisyklių vykdymo stengtis išspręsti derybų keliu, o nesugebėjus to padaryti, ginčą nagrinėti teisme.